Opiskelu ja työpaikat

Robottien viedessä työpaikat, mitä kannattaa opiskella jatkossa? Aikaa valmistautumiseen arvelen olevan n. 10 vuotta (2026-2030), sen verran huonosti palvelurobotit toimivat vielä toistaiseksi. Myöskin myyjiä on vielä tosi vähän, joten kysyntääkään roboteilla ei juurikaan ole.

Itsestään selviä ovat kokonaisuutena terveysala ja vanhustenhoito, koska näillä aloilla ihmisen vuorovaikutustaidoilla on merkitystä. Robotti ei niitä ihan heti opi. Lisäksi vanhusten määrä kasvaa länsimaissa kovasti vielä jonkin aikaa ja ihmiset elävät pidempään.

Myöskin muita sosiaalisia taitoja ja luovuutta vaativia töitä jää jäljelle mutta lukumäärällisesti nekin vähenevät. Liikkuvuutta vaativia töitä säästyy myös ihmisille mutta en pidä ajatuksesta, ettei esim. rakennusalalle voi tulla robotti, kun siellä pitää kiivetä tikapuita. Niin ehkä ihmisen mutta entäs jos robotti vaikkapa lentää paikalle? Tai kyseessä onkin parvirobotit?

 

Tietotekniikka on edelleen hyvä ala, erilaisia suunnittelu, asennus ja ylläpitotehtäviä löytyy. Ohjelmointitaidot ovat erityisen hyvät säilyttää ja kehittää, koska robotit pitää aina ohjelmoida. Tosin koneoppiminen lopettaa ajan kanssa ihmisen tekemän ohjelmoinnin.

Kierrätys ja vihreä talous työllistävät jatkossakin ja vihreät arvot jopa korostuu. Tämän alan työt sopivat monelle.

Maatalouden töiden suurempi vähentäjä on tulevaisuudessa keinoliha. Kunhan sen hinta on riittävän halpa, ei liene montakaan ihmistä, joka ei eettisistä syistä lopettaisi eläinlihan syömistä. Näin ollen kaiken lihan ja siihen liittyvän rehun tuottaminen loppuisi melko pian.

Johtajan paikkoja jää myös jonkun verran mutta lukumäärä vähenee. Johtamisessa on tärkeää hahmottaa ihmis- ja konetyöntekijöiden erilaiset tarpeet ja toiveet sekä yhdessä toimiminen (ettei ihminen esim. häiritse robottia työssään).

Yleisellä tasolla voi sanoa, että kaikki STEM -opit ovat tärkeitä. STEM -lyhenne tulee sanoista science, technology, engineering, ja mathematics eli tiede, teknologia, insinöörityö  ja matematiikka.

Muotoilu on tärkeää jatkossakin, robottien ulkonäkö ja toiminnallisuus kiinnostaa monia.

UX -taidot eli käyttäjäkokemus -osaajat ovat kysyttyjä myös jatkossa. Robottien osalta onkin monia käyttäjäkokemusasioita mietittävä.

Taide ja viihde ovat aloja, joissa roboteista ei ole juuri hyötyä. Samoin on urheilun laita, meitä tuskin kiinnostaa nähdä robottwja urheilemassa ihmisten sijasta.

Muista ominaisuuksista tärkeimpiä ovat jousto ja muutoshalu. Ideointi, luovuus ja ongelmanratkaisukyky ja ovat myös tärkeitä taitoja.

Yksi uusi ammatti on robotin apulainen. Monet robotit tarvitsevat ihmisen apua.

Muita uusia ammatteja ovat robotin rakentaja, huoltaja, korjaaja, opettaja ja valmentaja.

Monia ihan uusia työtehtäviä syntyy myös varmasti mutta ne ovat usein hyvin erikoisia, joten ne eivät välttämättä työllistä kovin monta yksilöä.

 

Moniosaajat ovat kysytyimpiä, koska erikois- tai huippuosaajia tarvitaan vähemmän.

 

Näistä ammattialoista ja taidoista puhutaan eri puolilla maailmaa. Iso kysymys on se, mitä tekevät ihmiset, joilla ei ole vuorovaikutustaitoja, joiden IT -osaaminen ei riitä eikä biotalous (maaseutu) tai robotin rakentajan/opettajan/valmentajan/apulaisen kiinnosta. Ihan kaikille ei robottien ja muiden uusien teknologioiden tullessa yleisesti käyttöön töitä riitä, se on ainakin varmaa.

Toinen varma asia on se, että kouluttamattomalle ihmiselle ei riitä kunnollisia töitä, joten kouluun ja opiskelemaan siitä, hopi hopi. Eikä kannata opiskella nykyiseen työvoimapulaan? vaan miettiä vähän aikaa pidemmälle.

 

 

BBC tarjoaa haun, jolla voi tarkistaa oman työpaikan katoamisennusteen.